YENİ!" Türkiye ve Covid-19 " adlı yazımız yayında!!! Hemen Oku
Türkiye Ekonomisi

Türkiye ve Covid-19

2 Dakikalık Okuma Süresi

Dünyanın neredeyse bütün ekonomilerini derinden etkileyen, hatta bugüne kadar gördüklerimiz kadarıyla değil, etkileri ile dört bir koldan daha fazla saracak olan bu virüs ülkemizi de çok başka ekonomik değişimlere sürükledi ve halen etkisi devam etmekte. Küresel ölçekte milyonlarca emekçinin üretim sürecinden kopup izolasyon koşullarına çekildiği bu süreçte; yanlış ekonomi politikaları, tüketim çılgınlığına oran üretimin duraksaması gibi sorunlar gün yüzüne çıkmakta. Hal böyle olunca ekonomilerdeki çöküşler de kaçınılmaz bir hâl almaktadır.

Bu bağlamda, küresel kriz sonrası saçılan trilyonlarca dolar likidite ve az gelişmiş kapitalist ülkelerin daha fazla sistem içine çekilmesinin yeni kar olanaklarıyla zaman kazanılmış olsa da bunun temelinde yatan kriz dinamiklerinin sadece üstü örtülmüş, yok edilmemiştir.

Virüse bağlı olarak, 2019 sonunda yaşamakta olduğumuz daralma konjonktürüne karşı geliştirilen genişleyici maliye politikasının sonucunda merkezi yönetim bütçesi uzun yıllar sonra ilk defa birincil bütçe dengesinde açık vermiştir.

Bütçe açığı ise milli gelirin 2,9′ una ulaşmıştı. Mali dengelerdeki bozulma, iç borç stokunun milli gelire oran olarak yüzde 32.1′ e yükselmesi ve temmuz ayında iç borç çevirme oranının 179,6 gibi bir orana fırlamasıyla sonuçlanmıştır.

Salgın karşısında kısıtlama izolasyon süreci belirli sektörde faaliyetlerin ciddi ölçüde durmasına neden olmuş; konaklama ve yiyecek hizmetleri, hava yolu taşımacılığı vb. sektörel faaliyetler ekonomide; istihdam ve gelir kaybına dayalı talep daralması, uluslararası ve yerel ekonomideki üretim zincirlerinde ve tedarik sisteminde yaşanan tahribatın ve istihdam kayıplarının yarattığı arz şoku, küresel ve yerel finans piyasalarının varlık değerinin ve emtia fiyatlarındaki çöküşün yol açtığı finansal sermaye değer kayıpları olarak sıralanabilir.

Emekçi ve küçük üreticiler için gelirlerde azalma ve bunun yarattığı talep daralmaları, kamu gelirlerinde gerileme firmaların talep daralmaları yüzünden depolarda bekleyen binlerce ürünün satılmaması zararı azaltmak için işçi çıkarmaları işsizliğin giderek artması devlet fon desteğiyle bu işsizliğin önünü almaya çalışmaları bunun için bütçe ayırmaları bunların hepsi ekonomimizde gerilemeye sebep olmuştur.

Küresel ekonomide iş gücü piyasalarında, gelir dağılımında hem fonksiyonel, ve hem de bölgesel bazda eşitsizliklerin var olduğu ülkemizde pandemi sürecinde gerçekler daha fazla gün yüzüne çıktı. Sağlık çalışanlarının fazla mesaileri, eğitim sürecinin evden devam edilirken, gerekli araç-gereçlere sahip olmayan öğrenciler, evden çıkamayan tehlike grubunda olan yaşlılar, her sabah korkuyla evden çıkan tüm bireyler ekonomik sıkıntının yanında virüsünde bırakmış olduğu psikolojik sıkıntılar da yaşadı, onlardan tek temennimiz; yeni normal sürecinin bize getireceklerinin farkında olarak yaşayıp, zararı ve krizi minimuma indirgemektir.

İlgili Gönderiler
Türkiye Ekonomisi

2021-2023 TÜRKİYE'NİN ORTA VADELİ MALİ PLANI NEDİR?

2 Dakikalık Okuma Süresi
Orta vadeli mali plan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı ve 3 yılı kapsayan (2021-2023 arası) ekonomik değişim ve kalkınma programıdır. Bu plana…
Türkiye Ekonomisi

Türkiye’nin Ekonomisi ve Üretimi

3 Dakikalık Okuma Süresi
Küreselleşme ile birlikte ulusların birbirine karşılıklı bağımlılıkları artmış, ekonomik faaliyetler ve ekonomik politikalar büyük oranda uluslararası etkileşim alanına girmiştir. Dünya ekonomik, politik…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir