YENİ!" Türkiye ve Covid-19 " adlı yazımız yayında!!! Hemen Oku
Türkiye Ekonomisi

2021-2023 TÜRKİYE’NİN ORTA VADELİ MALİ PLANI NEDİR?

2 Dakikalık Okuma Süresi

Orta vadeli mali plan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı ve 3 yılı kapsayan (2021-2023 arası) ekonomik değişim ve kalkınma programıdır. Bu plana göre büyüme ve kalkınma belli bir strateji üzerinden gerçekleştirilecek olup, istihdam ve ihracat gibi iktisadi olanakları daha da geliştirmek planlanmaktadır. Covid-19 sonrası, Türkiye’yi de kapsayan birçok ülkede resesyon yani ekonomik durgunluk gerçekleştiğinden, yeni ekonomi programları hazırlanmaktadır.

Bu planla birlikte Türkiye’nin, Covid-19 salgının getirmiş olduğu ekonomik durgunluk sonrası, bu mali plan hareketiyle büyük bir atılım göstermesi beklenmektedir. Orta vadeli mali planın işleyiş sürecinde tasarruf ve yatırım gibi gelir kalemleri artırılacak olmakla birlikte, kamu desteği ile birlikte özel sektör sermayesinin de desteği alınarak istikrarlı büyüme yakalanacak ve sanayileşme süreci hızlandırılacaktır. Ayrıca planda ihracatın artırılıp, ithalatın azaltılmasıyla birlikte cari açığın olabildiğince en az orana çekilmesi isteği bu planda yer almaktadır. İlaveten bu plan kapsamında, ekonomide büyük sorun teşkil eden kayıt dışı ekonomi durumu, sürdürülebilir gelir kaynağı ile birlikte yine en az seviyeye indirilecektir. İstihdam durumunu da içeren bu plana göre, beşeri sermayenin olabildiğince artırılması bu dönem için beklenmektedir. Böylelikle, bu kararın alınmış olmasıyla birlikte işsizlik seviyesinin de düşmesi beklenmektedir. Bu durumların yanısıra vergiyle ilgili düzenleme, bu mali plana göre söz konusu olmuştur. Zira vergi kaçırma durumunun yüksek oranlarda seyrettiği ülkemizde; ekonomik birimlerin, kurumların, üretici firmaların dijital ortamda izlenmesi ve vergi kaçırmanın önüne geçilmesine ilaveten, vergilendirme oranının düzenlenmesi ve adalet-eşitlik durumlarını kapsayan yeni vergi politikası geliştirme hususunda karar alınmıştır. Yerli ürünleri iç pazarda desteklemek adına, ithalatı yüksek ürünlerin gümrük vergi oranlarına yeniden düzenlenme getirilmesi kararı alınmıştır. Ayrıca gelecek yıllarda beklenen gayri safi yurtiçi hasıla beklentisini düşürmemek ve yapılan tahmin doğrultusunda kararlar almak, bu orta vadeli mali plan kararları içeriğinde yer almaktadır.

Bu planların 2021 yılında gayri safi yurtiçi hasıladaki %5.8 büyümeyle gelir kalemine 5 milyar 644 milyon tl; 2022 yılında %5 büyümeyle 6 milyar 310 milyon; 2023 yılında ise yine %5 büyüme oranı ile 7 milyar 21 milyon TL katkı sağlaması beklenmektedir.

Kaynak:
-Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı – Orta Vadeli Mali Plan (2021-2023)
-m.haberturk.com – Orta Vadeli Mali Plan Resmi Gazete’de

1 gönderiler

Yazar hakkında
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü 3/4
Makaleler
İlgili Gönderiler
Türkiye Ekonomisi

Türkiye ve Covid-19

2 Dakikalık Okuma Süresi
Dünyanın neredeyse bütün ekonomilerini derinden etkileyen, hatta bugüne kadar gördüklerimiz kadarıyla değil, etkileri ile dört bir koldan daha fazla saracak olan bu…
Türkiye Ekonomisi

Türkiye’nin Ekonomisi ve Üretimi

3 Dakikalık Okuma Süresi
Küreselleşme ile birlikte ulusların birbirine karşılıklı bağımlılıkları artmış, ekonomik faaliyetler ve ekonomik politikalar büyük oranda uluslararası etkileşim alanına girmiştir. Dünya ekonomik, politik…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir